NAŠE SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP K VAŠÍ STAVBĚ

Poradenství

Technické poradenství, projektová a stavební konzultační činnost, příprava projektu dle Vašich potřeb a požadavků.

Autorské dozory

Dohled nad realizací stavby dle projektu. V případě staveb prováděných svépomocí zajištění stavebního dozoru.

Architektonické studie

Architektonické studie, vizualizace a 3D model v průběhu zpracování projektu, dispoziční řešení. 

Projektová dokumentace

Tvorba kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby. Zajištění ostatních potřebných dokumentů.

Technické řešení

Variantní návrhy dispozice, typu a tvaru jednotlivých částí stavby, individuální technické řešení dle požadavků klienta.

Práce specialistů

Statické posouzení, požárně bezpečnostní řešení staveb, průkazy energetické náročnosti, voda, kanalizace, plyn, elektro, vytápění, dopravní stavby.

Zaměření a digitalizace stavby

Zaměření stávající stavby a následné přenesení do digitální podoby. Vhodné u staveb, kde chybí potřebné podklady (např. k rekonstrukci nebo dodatečnému schválení úřadů).

Oceňování nemovitostí

Odhady tržní hodnoty nemovitostí - pozemku, bytu, rodinného domu, rekreačního objektu, garáže, haly.