- KONZULTAČNÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
- TECHNICKÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
- ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, 3D MODELY A VIZUALIZACE STAVEB
- KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- ZAMĚŘENÍ A DIGITALIZACE STÁVAJÍCÍCH STAVEB
- STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVEB

- PROJEKTOVÉ PRÁCE SPECIALISTŮ (ZDRAVOTECHNIKA, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ)

- OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ (TRŽNÍ HODNOTA, ADMINISTRATIVNÍ CENA)